ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κάθε χρήστης (στο εξής ο «Χρήστης» ή «Επισκέπτης») ο οποίος εισέρχεται στον Ιστότοπο www.toitoihellas.com (εφεξής καλούμενου ως “Ιστότοπος”) και κάνει χρήση αυτής και των Υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρείας «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε» , θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ο Χρήστης δε συμφωνεί με οποιοδήποτε όρο ή δεν έχει ενηλικιωθεί, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών του. Οι όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις που ισχύουν από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων ο Χρήστης θα ενημερώνεται κατά την είσοδο του στον Ιστότοπο και θα καλείται να τους μελετήσει και να τους αποδεχθεί πριν να εξακολουθήσει τη χρήση του Ιστότοπου.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η τήρηση του απορρήτου σας είναι σημαντική για την «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε», η οποία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους που ισχύουν για τη διαχείριση πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με εσάς. Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει μια Πολιτική Απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των δεδομένων σας. Ειδικότερα η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία, χρησιμοποιεί και κάνει κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε από εσάς ως Χρήστη/Επισκέπτη του Ιστότοπου και υπηρεσιών της Εταιρείας (συνολικά καλούμενα ως οι "Υπηρεσίες"). Διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές πρακτικές προστασίας απορρήτου , στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https:// www.toitoihellas.com  και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (στη διεύθυνση info@toitoihellas.com Παραχωρώντας εκουσίως ο Xρήστης - Επισκέπτης, τα δεδομένα του, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του στα πλαίσια της επιδιωκόμενης συναλλαγής και της απευθείας προώθησης παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της Εταιρείας μας ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, διατηρώντας τα δικαιώματά του εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η επίσημη ειδοποίηση σχετικά με την ιδιοκτησία πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται στον ιστότοπο. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται. Οι ελληνικοί και οι διεθνείς νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύουν όλες τις εικόνες, το κείμενο, τα προγράμματα και  άλλα υλικά που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο (τα "Υλικά του ιστότοπου"). Απαγορεύεται κάθε εμπορική χρήση οποιουδήποτε από τα Υλικά του ιστότοπου, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε». Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε ή διαγράψετε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας των υλικών που εμφανίζονται ή μεταφορτώνονται σε αυτόν τον ιστότοπο και αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε κανένα δικαιώματα κυριότητας χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή τα Υλικά του ιστότοπου.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε ή τυχόν θυγατρικές της εταιρείες, έχουν καταχωρημένο σήμα υπηρεσιών και το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Τα σήματα που προσδιορίζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας είναι ιδιοκτησιακά σήματα της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή λογότυπα των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οποιοδήποτε προσωπικά ταυτοποιήσιμο  δεδομένο σχετικά με εσάς, το οποίο η «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε» συλλέγει από εσάς σε αυτόν ή κάποιον άλλο ιστότοπο της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας εγγραφής, όπως περιγράφεται παρακάτω, υπόκειται στα οριζόμενα στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

ΕΓΓΡΑΦΗ.

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές και η χρήση ορισμένων λειτουργιών αυτού ή άλλων ιστότοπων συνδεδεμένων με αυτόν της εταιρείας ενδέχεται να απαιτούν να είστε ή να  γίνετε μέλος μιας συγκεκριμένης ομάδας ή προγράμματος της Εταιρείας. Όταν και εάν εγγραφείτε για να γίνετε μέλος ή για να συμμετέχετε, συμφωνείτε να (α) παρέχετε ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως ζητείται από τη φόρμα εγγραφής μας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) (β) να συντηρείτε και να επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) ώστε να παραμένουν ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Αναγνωρίζετε ότι, εάν οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ανακριβείς, μη ενημερωμένες,  ή ελλιπείς, η «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε» διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς καθώς και των σχετικών υπηρεσιών. Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης. Θα είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα και τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας και οποιουδήποτε αριθμού ταυτοποίησης ομάδας ή προγράμματος και συμφωνείτε να μην μεταβιβάσετε ή να μεταπωλήσετε τη χρήση ή την πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο σε τρίτους εκτός και εάν η Εταιρεία μας και ο τρίτος έχουν εισέλθει σε συμφωνία που επιτρέπει τη μεταβίβαση ή μεταπώληση και εσείς συμμετέχετε σε αυτή τη ρύθμιση.  Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού σας και κάθε αριθμού ταυτοποίησης ομάδας ή προγράμματος και έχετε την αποκλειστική ευθύνη για  όλες σας τις ενέργειες οι οποίες διενεργούνται από τον λογαριασμό σας.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ.

Κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή / και των Στοιχείων του ιστότοπου, συμφωνείτε να μην:

 1. Περιορίστε ή παρεμποδίστε οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, μέσω “κυβερνοεπιθέσεων", " επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας" ή παραβίασης οποιουδήποτε μέρους αυτού του ιστότοπου.
 2. Χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή τα Υλικά του ιστότοπου για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εγκεκριμένο σκοπό.
 3. Εκφράσετε ή υποδηλώσετε ότι τυχόν δηλώσεις που προβάλλετε γίνονται αποδεκτές από εμάς , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.
 4. Διαβιβάσετε (α) οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που είναι παράνομες, δόλιες, απειλητικές, καταχρηστικές, συκοφαντικές, δυσφημιστικές, άσεμνες ή άλλως απαράδεκτες ή παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία μας ή την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε τρίτου ή οποιαδήποτε άλλο δικαίωμα (β) οποιαδήποτε ουσιώδη, μη δημοσιοποιημένη πληροφορία που αφορά σε εταιρείες, χωρίς την ανάλογη εξουσιοδότηση. (γ) κάθε εμπορικό απόρρητο οποιουδήποτε τρίτου μέρους · ή (δ) τυχόν διαφημίσεις, προσκλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, πυραμίδες, επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλου είδους ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία (εκτός αν άλλως επιτρέπεται από εμάς ρητώς).
 5. Συμμετέχετε σε ανεπιθύμητα μηνύματα (“spamming”)  ή επιθέσεις πλημμυρίδας (“flooding”)
 6. Τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, παραχωρήσετε άδεια χρήσης, μεταφράσετε, πωλήσετε, μεταβιβάσετε, προβείτε σε ανάστροφη μηχανική (“reverse engineering”), αποσυμπιλήσετε ή αποδoμήσετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου ή των Υλικών του ιστότοπου.
 7. Αποτυπώσετε  ή αναπαραγάγετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότησή μας
 8. Παρέμβετε με οποιοδήποτε τρόπο στο λογισμικό ή στη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, τη μετάδοση ή την αποστολή οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο που περιέχει ιούς, “time bombs”, δούρειους ίππους, ιούς τύπου “worms”, cancel bots ή άλλες λειτουργίες υπολογιστικού προγραμματισμού  που μπορούν να βλάψουν, να παρεμποδίσουν, να διακόψουν ή να θίξουν οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες.
 9. Χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή ρομπότ, αράχνης, αναζήτησης / ανάκτησης ιστότοπου ή άλλη χειροκίνητη ή αυτόματη συσκευή ή διαδικασία για την ανάκτηση, την εύρεση, την "εξόρυξη δεδομένων" ή με οποιονδήποτε τρόπο την αναπαραγωγή ή την καταστρατήγηση της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του.
 10. Αποκτήσετε ή να συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.
 11. Δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων με συστηματική λήψη και αποθήκευση οποιωνδήποτε πληροφοριών από την ιστοσελίδα αυτή.
 12. Κάνετε αναρτήσεις  εμπορικής φύσεως
 13. Επιτρέψετε σε άλλους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των οποίων οι λογαριασμοί τους έχουν τερματιστεί, να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω του λογαριασμού σας, του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής σας.

Επιπλέον, κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή / και των Υλικών του ιστοτόπου, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε  με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο και σε διαδικτυακούς πόρους. Οι σύνδεσμοι  αυτής της ιστοσελίδας με άλλους ιστότοπους ή πόρους δεν θα θεωρούνται ως αποδοχή, έλεγχος, αναθεώρηση ή έγκριση αυτών των ιστοτόπων από την «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε» Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για τη νομιμότητα, την ακρίβεια ή την ακαταλληλότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, διαφημίσεων, προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών που βρίσκονται σε άλλους ιστότοπους, ούτε για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν ή φέρονται να έχουν προκληθεί από τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Επιπλέον, η επεξεργασία των δεδομένων χρηστών από τους διαχειριστές των ιστοσελίδων τρίτων μερών, μπορεί να διαφέρει από την επεξεργασία των δεδομένων χρηστών από την «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε». Εάν επιλέξετε να μπείτε σε ένα συνδεδεμένο ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την επεξεργασία των στοιχείων σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των χρηστών από αυτούς τους διαχειριστές, οφείλετε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου  και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους και να επικοινωνήσετε μαζί τους για τις πληροφορίες αυτές.

 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα, ούτε η Εταιρεία μας, ούτε οι συνεργάτες της, οι δικαιοδόχοι, οι προμηθευτές ή οι αντιπρόσωποί της, μπορούν να θεωρηθούν από εσάς υπεύθυνοι για την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε την ακρίβεια, την πληρότητα και τη χρησιμότητα όλων των πληροφοριών που παρέχει αυτός ο ιστότοπος. 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε» παρέχει αυτόν τον ιστότοπο , τα υλικά του  και οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που αποκτάται μέσω ή σε σύνδεση με αυτόν τον ιστότοπο, "όπως είναι" και " όταν είναι διαθέσιμο", χωρίς κανενός είδους διαβεβαίωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά ρητώς σε γραπτή, πλήρως εκτελεσθείσα συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας μας και εσάς, όσον αφορά ένα συγκεκριμένο προϊόν  ή υπηρεσία. στη μέγιστη δυνατή έκταση που επιτρέπεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Η «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε» και οι θυγατρικές της, οι δικαιούχοι, προμηθευτές, διαφημιστές και αντιπρόσωποι της, αποποιούνται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς,  σιωπηρές εγγυήσεις τίτλου, εμπορευσιμότητας,  καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολής, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά ρητώς σε γραπτή και πλήρως εκτελεσθείσα συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας μας και εσάς όσον αφορά ένα συγκεκριμένο προιόν ή υπηρεσία. Η Εταιρεία μας, οι θυγατρικές της, οι δικαιούχοι, οι προμηθευτές και οι αντιπρόσωποι της δεν εγγυώνται ότι  η χρήση αυτού του ιστότοπου ή των υλικών του ιστοτοπου, θα είναι απρόσκοπτη, χωρίς σφάλματα ή ασφαλής, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν, ή ότι αυτός ο ιστότοπος (ή ο διακομιστής/ες που τον φιλοξενεί) ή το σχετικό λογισμικό, είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα βλαβερά στοιχεία. Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και τη συντήρηση κάθε τηλεφωνικής συσκευής, εξαρτήματος υπολογιστή και κάθε άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου καθώς και για όλες τις σχετικές χρεώσεις. Καμία γνώμη, συμβουλή ή δήλωση της Εταιρείας μας  ή των θυγατρικών της, των δικαιούχων της, των προμηθευτών της, των επισκεπτών της, που είτε γίνονται σε αυτόν τον ιστότοπο, στα υλικά του ιστοτοπου και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δε θα δημιουργούν καμία εγγύηση, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά ρητώς σε γραπτή και πλήρως εκτελεσθείσα συμφωνία μεταξυ της «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε» και εσάς, όσον αφορά ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Η χρήση αυτού του ιστότοπου γίνεται  αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση μεταξύ οποιωνδήποτε πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο, της παρούσας Συμφωνίας ή/ και οποιαδήποτε σύμβασης έχετε συνάψει μαζί μας, οι όροι της σύμβασής σας με την «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε»  θα υπερισχύσουν της παρούσας Συμφωνίας και των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο , ενώ η παρούσα Συμφωνία θα υπερισχύσει των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται «ως έχει» και η «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε»  δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε» υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε»  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Ομοίως η «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε» δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς ή η αποτελεσματικότητα άλλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να κατοχυρώσετε και να υπερασπιστείτε αν κριθεί απαραίτητο την «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε», τις θυγατρικές της, τους δικαιοδόχους, τους υπεργολάβους και τους αντιπροσώπους της, καθώς και κάθε στέλεχος, διευθυντή και υπάλληλό της από κάθε είδος αξιώσεων, αποζημιώσεων, ζημίας ή δαπανών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών) ή άλλων εξόδων που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από (α) την παραβίαση ή την εικαζόμενη παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από εσάς και (β) τη χρήση του παρόντος ιστότοπου από εσάς και τη διενέργεια  συναλλαγών σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της χρήσης των Στοιχείων του ιστότοπου. 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Αυτός ο ιστότοπος συνήθως είναι διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε» διατηρεί το δικαίωμα να καθιστά αυτή την ιστοσελίδα μη διαθέσιμη κατά καιρούς για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Η «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε» δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε διακοπή, αναστολή ή τερματισμό της λειτουργίας αυτού του ιστότοπου.

 

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

Παρόλο που ο ιστότοπος αυτός είναι προσβάσιμος σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που περιγράφονται ή αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο διαθέσιμα  σε όλα τα πρόσωπα ή σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες ή δικαιοδοσίες. Επιπλέον, προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτώνται από μια δικαιοδοσία, σε άλλες μπορεί να τυγχάνουν περιορισμών. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο από τοποθεσίες εκτός της ΕΕ το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των εθνικών νόμων, εφόσον και στο βαθμό που ισχύουν οι εθνικοί νόμοι. Η «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε»  και οι προμηθευτές της, οι συνεργάτες της, οι δικαιοδόχοι και οι αντιπρόσωποί της, διατηρούν το δικαίωμα να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα του παρόντος ιστότοπου ή / και την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία , ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

Εκτός εάν και στο μέτρο που δεν προβλέπεται διαφορετικά ρητώς στο παρόν, η παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών της  «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε»  που αναφέρονται στο παρόν) διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλάδας. Αν προκύψει διαφορά από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας της «TOI TOI (ΗΕLLAS) Α.Ε», συμφωνείτε ότι οι τυχόν διαφορές που προκύπτουν βάσει ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, τον παρόντα ιστότοπο, οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο, θα παραπεμφθεί στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

Hotline 801 11 51 500 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ