ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ToiToi Hellas

TOI TOI (HELLAS)
Βασιλείου Χρήστου 38
13671 Αχαρνές, Αθήνα

Τηλ.: +30 2102449770 - 3
Φαξ: +30 2102449774

E-Mail: info@toitoihellas.com
Web: www.toitoihellas.com

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και Προστασίας της Νεολαίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) μας, ο οποίος είναι επίσης διαθέσιμος με την ομάδα του σε περίπτωση αιτημάτων για πληροφορίες, αιτήσεων ή καταγγελιών.

Επικοινωνία (DPO): info@toitoihellas.com

 

Αποποίηση Ευθύνης

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων/του παρόντος δικτυακού τόπου προετοιμάστηκε και συντάχθηκε με μεγάλη επιμέλεια. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου περί τηλεμέσων (TMG), είμαστε υπεύθυνοι ως πάροχοι υπηρεσιών για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις ιστοσελίδες σύμφωνα με το γενικά ισχύον δίκαιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 8-10 TMG, δεν είμαστε υποχρεωμένοι ως πάροχος υπηρεσιών να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους ή να αναζητούμε ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας. Οι γενικές νομικές υποχρεώσεις για την αφαίρεση ή τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε δεδομένα/πληροφορίες παραμένουν έτσι ανεπηρέαστες. Ευθύνη για κάτι τέτοιο προκύπτει ωστόσο μόνο από την ημερομηνία απόκτησης της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης του νόμου. Θα αφαιρέσουμε το περιεχόμενο αμέσως μόλις λάβουμε γνώση τέτοιων νομικών παραβιάσεων.

Ευθύνη για τους συνδέσμους

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων μερών, τους οποίους δεν ελέγχουμε. Κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των τρίτων. Ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβιάσεις πριν από την παροχή συνδέσμων. Κατά την παροχή των συνδέσμων δεν εντοπίστηκε παράνομο περιεχόμενο. Η συνεχής παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστότοπων αποτελεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση, ωστόσο, ελλείψει συγκεκριμένων ενδείξεων παρανομίας. Θα αφαιρέσουμε τους εν λόγω συνδέσμους αμέσως μόλις αντιληφθούμε τυχόν νομικές παραβιάσεις.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο και το έργο που παρέχεται σε αυτές τις ιστοσελίδες από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας διέπεται από το γερμανικό δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διανομή και κάθε μορφή χρήσης/εκμετάλλευσης υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του συγγραφέα ή του δημιουργού. Η λήψη και η αντιγραφή από αυτόν τον ιστότοπο επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Οποιοδήποτε περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου που δεν έχει δημιουργηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης παρέχεται χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα τρίτων. Το περιεχόμενο τρίτων χαρακτηρίζεται ρητά ως τέτοιο. Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, την οποία παρ' όλα αυτά θα αντιληφθείτε. Θα αφαιρέσουμε το εν λόγω περιεχόμενο αμέσως μόλις αντιληφθούμε τυχόν νομικές παραβιάσεις.

 

Hotline 801 11 51 500 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ