ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

CITY LINE 208

Ladies / Gents LED
Εγκαταστάσεις
 • 2 τουαλέτες
 • 2 νιπτήρες
 • πλήρως αυτόνομο σύστημα
 • ενεργειακή αυτονομία με φωτοβολταϊκό
 • πορσελάνινα αντιβανδαλιστικά είδη υγιεινής
 • φωτισμός με ανιχνευτή κίνησης
 • δεξαμενή καθαρού νερού
 • δεξαμενή λυμάτων
 • Μουσική

CITY LINE 308

Ladies / Gents LED
Εγκαταστάσεις
 • 3 τουαλέτες
 • 3 νιπτήρες
 • αναδιπλούμενη αλλαξιέρα μωρού
 • ειδική ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ
 • πλήρως αυτόνομο σύστημα
 • ενεργειακή αυτονομία με φωτοβολταϊκό
 • πορσελάνινα αντιβανδαλιστικά είδη υγιεινής
 • φωτισμός με ανιχνευτή κίνησης
 • δεξαμενή καθαρού νερού
 • δεξαμενή λυμάτων
 • Μουσική

BASIC LINE 108

LED
Εγκαταστάσεις
 • 1 τουαλέτα
 • 1 νιπτήρας
 • με εύκολη και άμεση σύνδεση στα δίκτυα
 • συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία
 • πορσελάνινα είδη υγιεινής
 • φωτισμός με ανιχνευτή κίνησης

BASIC LINE 452

Ladies / Gents LED
Εγκαταστάσεις
 • 8 τουαλέτες
 • 10 νιπτήρες
 • 5 ουρητήρια ανδρών
 • με εύκολη και άμεση σύνδεση στα δίκτυα
 • συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία
 • πορσελάνινα είδη υγιεινής
 • φωτισμός με ανιχνευτή κίνησης

BASIC LINE 772

Ladies / Gents LED
Εγκαταστάσεις
 • 14 τουαλέτες
 • 14 νιπτήρες
 • με εύκολη και άμεση σύνδεση στα δίκτυα
 • συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία
 • πορσελάνινα είδη υγιεινής
 • φωτισμός με ανιχνευτή κίνησης
Hotline 801 11 51 500 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ