ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Για εμάς, συμμόρφωση σημαίνει κάτι περισσότερο από την απλή τήρηση κανόνων και κανονισμών. TOI TOI & DIXI σημαίνει αξιόπιστες μάρκες με υψηλά πρότυπα ποιότητας. Η υπεύθυνη συμπεριφορά και αξίες όπως η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία και η αυθεντικότητα είναι για εμάς αυτονόητες και αποτελούν τη βάση για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά οι πελάτες και οι επιχειρηματικοί μας εταίροι. Η ανάληψη ευθύνης σημαίνει επίσης ότι ενεργούμε νόμιμα. Η ακεραιότητα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Δεν δεχόμαστε συναλλαγές που παραβιάζουν τους κανόνες.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οι αρχές εταιρικής συμμόρφωσης καθορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας. Εάν υπάρχουν ανησυχίες για το αν ορισμένες συμπεριφορές ή περιστάσεις στην TOI TOI & DIXI θα μπορούσαν να παραβιάζουν τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας, άλλες πολιτικές ή ακόμη και το νόμο, αυτές οι ανησυχίες συμμόρφωσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εγκαίρως. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε σωστά τα πιθανά ζητήματα και να αποτρέψουμε σοβαρή ζημία για την εταιρεία και τους εργαζομένους της.

ΠΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ! ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Προσφέρουμε στους υπαλλήλους μας, αλλά και στους πελάτες μας, τους προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους μας να κάνουν χρήση του "Ενημερώστε μας! Whistleblower System" προκειμένου να επισημάνουν πιθανές παραβιάσεις της συμμόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι αναφορές μπορούν να γίνονται παγκοσμίως και όλο το εικοσιτετράωρο - με ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και, εάν το επιθυμείτε, εντελώς ανώνυμα. Το σύστημα "Let us know! Whistleblower System" πρέπει να χρησιμοποιείται με υπευθυνότητα. Θα πρέπει να διαβιβάζονται μόνο εκείνες οι πληροφορίες για τις οποίες ο καταγγέλλων πιστεύει ότι είναι ακριβείς με βάση τις καλύτερες δυνατές γνώσεις και πεποιθήσεις του. Ψευδείς κατηγορίες ή παραπλανητικές πληροφορίες δεν έχουν θέση εδώ.

ΠΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ!

ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Τηλέφωνο: +49 2102 9538001*

*Τα μηνύματα μπορούν να αφεθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Hotline 801 11 51 500 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ