Εδώ, στην TOI TOI & DIXI, ασχολούμαστε με την ανάπτυξη φορητών λύσεων υποδομής και υπηρεσιών για τη δημιουργία αποτελεσματικών και υγιεινών περιβαλλόντων και χώρων. Αναπτύσσουμε τις κινητές μας λύσεις και έννοιες υγιεινής όπου χρειάζεται, παρέχοντας ένα επίπεδο ευκολίας που συνήθως συναντάται μόνο σε μόνιμα κτίρια. Και αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας με τρόπο που εξοικονομεί πόρους και προστατεύει το περιβάλλον. Προσπαθούμε να πρωτοπορούμε στον τομέα της βιωσιμότητας. Βελτιώνοντας διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας και παρέχοντας ένα σεβαστό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους υπαλλήλους μας, συμβάλλουμε ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση σε αυτούς τους τομείς από την καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης της βιωσιμότητας το 2022, και τώρα καταγράφουμε αυτή την πρόοδο στην έκθεσή μας για τη βιωσιμότητα.

Η στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: "Προϊόντα και Υπηρεσίες", "Περιβάλλον" και "Εργαζόμενοι". Κάθε ένας από αυτούς τους στρατηγικούς πυλώνες διαρθρώνεται σε τομείς δράσης. Η δομή αυτή μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τις δραστηριότητές μας για τη βιωσιμότητα συστηματικά και με μακροπρόθεσμη προοπτική. Προσδίδει επίσης διαφάνεια στις ενημερώσεις προόδου που παρέχουμε στα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Κατεβάστε την τρέχουσα έκθεση Βιωσιμότητας εδώ:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Η φιλοδοξία μας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας είναι να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των πελατών μας όσο και της βιωσιμότητας. Όσον αφορά τις ανάγκες των πελατών μας, εξασφαλίζουμε τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα υγιεινής αυξάνοντας διαδοχικά τον αριθμό των φορητών τουαλετών στο χαρτοφυλάκιό μας που διαθέτουν λεκάνες πλύσης και διανομείς απολυμαντικών. Η δέσμευσή μας για ανώτερη υγιεινή είναι επίσης εμφανής από τη νέα μας σειρά TOI® HYGIENE+, στην οποία τα βασικά εξαρτήματα κατασκευάζονται με τη χρήση ενός καινοτόμου αντιμικροβιακού υλικού. Και από την πλευρά της βιωσιμότητας αυτής της εξίσωσης, επενδύουμε στη μακροβιότητα των προϊόντων, την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους το επιτυγχάνουμε αυτό είναι η αύξηση του ποσοστού των ανακυκλωμένων υλικών στα προϊόντα μας. Οι μονάδες τουαλέτας μας DIXI® GREEN είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς αποτελούνται από τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό, μεταξύ των οποίων ένα μεγάλο μέρος αποτελείται από παλιά αλιευτικά εργαλεία.

87,6%* νιπτήρες

Το 87,6% όλων των νεότευκτων καμπινών τουαλέτας περιέχει νιπτήρες.

50%* ανακυκλωμένη πρώτη ύλη

Η συνολική ποσότητα πρώτων υλών από ανακυκλωμένες πηγές στην κατασκευή καμπινών τουαλέτας πρέπει να ανέλθει στο 50% έως το 2025. Μεταξύ άλλων υλικών, για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται παλιά αλιευτικά εργαλεία.

“Διπλά βιώσιμη”

“Είναι υπέροχο που οι διπλά βιώσιμες μονάδες μας DIXI® GREEN έχουν τέτοια επιτυχία με τους πελάτες μας! Λέω "διπλά βιώσιμες" επειδή προστατεύουν το περιβάλλον τόσο λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους όσο και λόγω των ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτές."”

Facts & Figures
 • 12.668.605 Services per year
 • Toilets 425.943 Toilet Cabins
 • Tiempo de Vida > 20 years Service life
 • Sostenibilidad

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι κάτι που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και λαμβάνουμε ενεργά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών και την αποφυγή της ρύπανσης. Για παράδειγμα, μετατρέπουμε διαδοχικά τον στόλο των οχημάτων εξυπηρέτησης σε εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης, διότι αυτός είναι προς το παρόν ο μεγαλύτερος μοχλός που διαθέτουμε για τη μείωση των εκπομπών CO2. Είμαστε επίσης σοβαροί όσον αφορά την αποδοτική και με σεβασμό χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας. Αυτό μας έχει οδηγήσει στην τυποποίηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των υπηρεσιών μας, προκειμένου να μειώσουμε στο ελάχιστο τη χρήση νερού και χημικών ουσιών. Η συνεχής έρευνά μας για τη βελτίωση των διαδικασιών σημαίνει ότι μειώνουμε σταθερά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

"Ποτέ δεν παρήγαγε τόσο λίγο CO2"

“Σε όλα μου τα χρόνια ως οδηγός υπηρεσιών TTD, ποτέ δεν παρήγαγα τόσο λίγο CO2 από τα δρομολόγια των υπηρεσιών μου όσο τώρα. Έχουμε σίγουρα ανεβάσει μια ή δύο ταχύτητες στη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα”

50% των φορτηγών εξυπηρέτησης με εναλλακτικούς κινητήρες

Το 50% όλων των νέων οχημάτων εξυπηρέτησης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με εναλλακτικούς κινητήρες έως το 2028.

Ενεργειακή ζήτηση 56 νοικοκυριών

56 νοικοκυριά θα μπορούσαν να καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια με τους 5 φωτοβολταϊκούς σταθμούς που διαχειρίζεται ο όμιλος TOI TOI & DIXI στην Πολωνία.

Facts & Figures
 • Servicios año 78. millions vehicle km
 • 36.672 metric tons CO2**
 • 126.943 m³ FRESH WATER*
 • Sostenibilidad

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Εργαζόμενοι

Έχουμε ένα ιδιαίτερο καθήκον ευθύνης απέναντι στους υπαλλήλους μας - αν μη τι άλλο για τον λόγο ότι ο όμιλος TOI TOI & DIXI δεν θα ήταν η επιτυχία που είναι σήμερα χωρίς αυτούς, χωρίς την εργασία τους, τη δέσμευση και τα κίνητρά τους. Αυτή η ευθύνη περιλαμβάνει την παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος - ένας τομέας στον οποίο η μείωση του ποσοστού ατυχημάτων αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα. Ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους για τους ανθρώπους μας μέσω της συνεπούς και ασυμβίβαστης διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας. Αποδίδουμε επίσης μεγάλη σημασία στην επέκταση και τη βελτίωση της προσφοράς εσωτερικής κατάρτισης. Αυτό συμβαίνει επειδή η συνεχής κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη είναι το κλειδί που επιτρέπει στους υπαλλήλους μας να διευρύνουν συνεχώς τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Επενδύουμε στη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη, ώστε να μπορούν να διατηρούν τις δεξιότητές τους επίκαιρες και να εξελίσσονται στην καριέρα τους. Παράλληλα, δημιουργούμε ενεργά μια εταιρική κουλτούρα που βασίζεται στο άνοιγμα, τη διαφορετικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Αυτό απαιτεί διάλογο, και ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους τον διευκολύνουμε είναι οι τακτικές έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων.

"Ανοιχτό, με σεβασμό και εποικοδομητικό πνεύμα"

“Ποιο είναι το μυστικό της επανειλημμένης επιτυχίας μας στην προώθηση της καινοτομίας; Το γεγονός ότι εργαζόμαστε σε διαφορετικές ομάδες και είμαστε πάντα ανοιχτοί, με σεβασμό και εποικοδομητικοί στις μεταξύ μας σχέσεις.”

"Πολύ πέρα από το συνηθισμένο"

“Η εκπαίδευση που παρέχω μετατρέπει το προσωπικό σε ολοκληρωμένους υπεύθυνους επαγγελματικής ασφάλειας - υπερβαίνει κατά πολύ τις συνήθεις προφυλάξεις επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Αυτό καθιστά τον οργανισμό μας ασφαλέστερο, σε όλες τις εταιρείες του ομίλου.”

3,242 εργαζόμενοι**

Μόνο στις πέντε χώρες με τα υψηλότερα έσοδα, απασχολούνται 3.242 εργαζόμενοι για τον όμιλο TOI TOI & DIXI, με τους οδηγούς υπηρεσιών μας να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70% αυτού του συνόλου.

Facts & Figures
 • 5,320 EMPLOYEES
 • 2.212 SERVICE DRIVERS
 • 41,2 YEARS Ø-AGE*
 • Sostenibilidad

Κατεβάστε την τρέχουσα έκθεση Βιωσιμότητας εδώ:

*Σε/για τις πέντε χώρες με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών του Ομίλου TTD
**Σύνολο από τα πραγματικά στοιχεία του Scope 1 & Scope 2 των εκπομπών των πέντε χωρών με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών στον Όμιλο TTD.

Hotline 801 11 51 500 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ