ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγκαταστάσεις
  • Εύελικτο σύστημα γραφείων
  • Επιλογή τετραγωνικών μέτρων
  • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
  • Φωτισμός
  • Θέρμανση
  • Aircondition
  • Εσωτερικός εξοπλισμός
  • Ποικιλία επιλογής επίπλων
Hotline 801 11 51 500 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ